Darmowa dostawa od 300 zł

 
Treść działu Reklamacja
Jeśli zakupiony produkt posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji.
Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail. Reklamacje można wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie: 
  • danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej
  • numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności
  • opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta, prosimy  o podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących wady
  • w  celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, prosimy dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt
  • w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji  Konsument zostanie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia  reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.